Cienījamie viesi,

 

Beidzoties ārkārtējai situācijai Latvijā, valdība ir lēmusi par noteikumiem, kas turpmāk mums visiem jāievēro, lai Covid-19 izplatības risks samazinātos. Balstoties uz tiem, koncerns “Latvijas Finieris” saglabā, obligātu higiēnas prasību ievērošanu un individuālo aizsarglīdzekļu lietojumu paaugstināta riska situācijās. 

Mūsu galvenais mērķis nav mainījies – nodrošināt pēc iespējas drošu  vidi un maksimāli novērst iespēju vīrusam izplatīties kempinga viesu starpā. Tāpēc mēs aicinām katru ievērot valstī noteiktās distancēšanās un pulcēšanās prasības, rūpīgi izsvērt nepieciešamību piedalīties publiskos pasākumos vai doties ceļojumos ārpus Latvijas. Atcerēsimies - mīkstinot valsts  noteiktos ierobežojumus, palielinās katra cilvēka personīgā atbildība.